Wiza do USA

american 839775 1280

Pośrednictwo wizowe do USA w Gdyni.

Biuro Podróży Glob w Gdyni pośredniczy w organizacji wiz do USA. Z naszą pomocą szybko i sprawnie przejdziesz przez cały proces przygotowania dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o wizę do Stanów Zjendoczonych Ameryki Północnej

Oferujemy kompleksową pomoc przy:

- ustaleniu prawidłowej kategorii wizowej

- przygotowaniu prawidłowej dokumentacji potrzebnej do ubiegania się u wizę amerykańską

- wypełnieniu wizowych wniosków elektornicznych

- umówieniu rozmowy z konsulem (klient otrzymuje kilka terminów do wyboru)

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę do Stanów Zjednoczonych:

 

- Wypełniony wniosek wizowy

- Skan paszportu

- zdjęcie w formie elektronicznej (tutaj znajdziesz wymagania dotyczące zdjęcia do wizy amerykańskiej)

Proces wyrabiania wizy do USA: 

Pierwsze 3 - 5 dni zarezerwowane jest na weryfikację i przygotowanie aplikacji wizowej na podstawie odpowiedzi z wniosku wizowego. Następnie umawiamy na rozmowę z konsulem - wcześniej proponując kilka terminów. W zależności od sezony czas oczekiwania na rozmowę waha się od 1 do 4 tygodni. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez konsula aplikacji należy poczekać do 5 dni na przesyłkę z paszportem z wizą. 

Należy pamiętać, że konsulat ma prawo odmowy przyznania wizy amerykańskiej bez podania przyczyny.