Wymagania dotyczące zdjęcia do wizy rosyjskiej

foto wiza

Poniżej znajdują się wymagania i wytyczne dotyczące zdjęcia do wizy rosyjskiej. Takie zdjęcie jest niezbędne w przypadku składania wniosku wizowego w naszym biurze w Gdyni.

 

 

Zdjęcia do wniosku wizowego - wytyczne:

 

- wymiary: 35 x 45 mm

 

- tło: jasne, jednolite

 

- wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

 

- na wprost, otwarte oczy, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta. Twarz nie może być przysłonięta włosami.

 

- zdjęcie w kolorze o dobrej ostrości, oczy wyraźnie pokazane, twarz pokazana z obu stron od czubka głowy do wierzchołka barków, twarz ma zajmować 70-80% fotografii

 

- zdjęcie do wizy wykonujemy bez okularów z ciemnymi szkłami oraz bez nakrycia głowy

 

 Każdy profesjonalny salon fotograficzny zna wytyczne dotyczące poszczególnych zdjęć do poszczególnych krajów. Nie powinno być również problemu ze zdjęciami do wizy rosyjskiej. Warto jednak, również ze swojej strony, takie wytyczne znać, aby wizę do rosji zorganizować bez zbędnej zwłoki. 

Zapraszamy do naszego biura w Gdyni, gdzie pośredniczymy w organizacji wiz do Rosji