Wiza do Chin

Chiny

Wiza do Chin - wymagane dokumenty.

Wiza do Chin w Gdyni.

Biuro Podróży Glob w Gdyni pośredniczy w organizacji wiz do Chin. Służymy pomocą na każdym etapie składania dokumentacji. U nas zrobią państwo także rezerwacje lotnicze i hotelowe niezbędne do złożenia wniosku o wizę chińską

Zapewniamy tryb zwykły oraz ekspresowy organizacji wiz chińskich.

W celu uzyskania wizy do Chin niezbędne są następujące dokumenty:

  1. Paszport. Ważne, aby paszport w dniu składania wniosku miał minimum 6 miesięcy ważności oraz posiadał 6 wolnych stron (3 kartki obok siebie).
  2. Jedna fotografia. Wytyczne tak samo  jak do polskiego paszportu.
  3. Wniosek wizowy. Należy go wypełnić czytelnie i zgodnie z prawdą. We wniosku możemy posługiwać się językiem polskim, angielskim lub chińskim.
  4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk zrobionej wcześniej rezerwacji (bilet nie musi być wykupiony).
  5. Wydruk rezerwacji hotelowej. (hotel nie musi być wykupiony)
  6. Dla cudzoziemców przebywających w Polsce - kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce.

Ważność wizy to z reguły 3 miesiące. Wiza może być wydana na jeden lub na dwa wjazdy do Chińskiej Republiki Ludowej. Wydawane są również chińskie wizy biznesowe wielokrotne na okres jednego roku. 

 

Ile czasu trwa wyrobienie wizy chińskiej?

Wyrobienie wizy chińskiej w trybie standardowym trwa od 8 do 9 dni roboczych.

Wyrobienie wizy chińskiej w trybie ekspresowym trwa od 3 do 4 dni roboczych. 

Czas wyrobienia wizy chińskiej podany jest według dni roboczych konsulatu.

Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy bez podania konkretnej przyczyny. Może również zmnijszyć ilość wnioskowanych wjazdów dp Chin lub długość obowiązywania wizy chińskiej.