Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego globfly.pl

Właścicielem Serwisu jest Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni.

Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu globfly.pl jest Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Właścicielem serwisu internetowego www.globfly.pl jest Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 64, 81-388 GDYNIA, NIP 5860006594, REGON 002845693, KRS 0000232601, działająca jako agent turystyczny. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez system rezerwacji internetowej globfly.pl. Rezerwacja lub zakup wycieczki może nastąpić w Biurze Podróży Glob Sp. z o.o. , ul. Świętojańska 64,  81-388 Gdynia lub drogą telefoniczną pod numerami: 58 620 84 13 lub 509 703 399. Opublikowane na stronach internetowych globfly.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 1. Zasady korzystania z portalu globfly.pl

Korzystając z portalu globfly.pl zgadzają się Państwo z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z portalu globfly.pl.

Klient korzysta z portalu globfly.pl  tylko we własnym imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

Wysyłanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez odpowiedniego pełnomocnictwa jest  zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Touroperatora oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, muszą zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W sytuacji gdy nastąpi niezgodność danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.
    
§ 2. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną


Rezerwacja imprezy turystycznej wygląda następująco:

Na stronach globfly.pl zostają przedstawione oferty turystyczne dostępnych Touroperatorów zawierające dokładny program, świadczenia oraz koszty imprezy.

Po zapoznaniu się i wyborze interesującej dla Państwa oferty istnieje możliwość dokonania wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając "Rezerwuj"), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta globfly.pl pod nr Infolinii 58 620 84 13 lub 509 703 399.  

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub po kontakcie telefonicznym Konsultant globfly.pl sprawdzi dostępność miejsc dla wybranej wycieczki.

Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).

Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta globfly.pl numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, lub osobiście gotówką.

W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Touroperatorem imprezy za pośrednictwem Biura Podróży Glob Sp. z o.o..

Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

Konsultant globfly.pl jest do Państwa dyspozycji aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z globfly.pl , aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

Globfly.pl niezwłocznie poinformuje Państwa o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Touroperatora.
    
§ 3. Ochrona danych osobowych

Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach portalu globfly.pl wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Wysyłając do Biura Podróży Glob Sp. z o.o. Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez  Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży Glob Sp. z o.o. i jego partnerów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
    
§ 4. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej wycieczki turystycznej zawiera wszystkie składniki objęte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

Touroperator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Touroperatorów. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.

Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym globfly.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§ 5. Regulowanie płatności

Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta Biura Podróży Glob Sp. z o.o. w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.

Ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. dokonuje w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. numer konta bankowego.

W sytuacji, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Touroperatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.

Przy wpłacie zaliczki, Konsultant Biura Podróży Glob Sp. z o.o. udzieli Państwu dokładnych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- Przelew bankowy
- Wpłata gotówkowa w siedzibie Biura Podróży Glob Sp. z o.o.
    
Przelew należy wykonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Biura Podróży Glob Sp. z o.o. W przypadku ofert last minute należy dokonać wpłaty jak najszybciej i przesłać potwierdzenie do globfly.pl. Potwierdzenie przelewu  przesyłamy na numer fax. 58 620 84 13 lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Przelewu należy dokonać na konto:W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
Płatność gotówką dokonujemy w siedzibie Biura Podróży Glob.
 
§ 6. Zmiana rezerwacji
 
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając nazwisko i numer rezerwacji, jak również przez kontakt telefoniczny z Konsultantem pod numerem: 58 620 84 13 lub 509 703 399

§ 7. Anulowanie rezerwacji 

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy u danego Touroperatora.

W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant Biura Podróży Glob Sp. z o.o. przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.

Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Biura Podróży Glob Sp. z o.o.  przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.

Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Touroperatora.

Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Touroperatora na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Touroperatora.

Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Touroperatora.

Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Touroperatora, przesyłane będą przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o.  pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.
    
§ 8. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni  i otrzymać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, wszelkich informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać dodatkowe odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Glob Sp. z o.o.  aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.    

§ 9. Reklamacje
 
W przypadku, gdy nie są Państwo w pełni zadowoleni z należytego wykonania umowy przez Touroperatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Biurze Podróży Glob Sp. z o.o.  wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora ( Touroperatora ) wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby usługi świadczone przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. oraz portal globfly.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia wynikającego z  jakości obsługi w  Biurze Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni mają Państwo pełne prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji. Złożona reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi nam z Państwem kontakt)
- opis reklamowanego faktu lub usługi
 
§ 10. Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży Glob Sp z o.o.  rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o., wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura Podróży Glob Sp. z o.o., w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.