Gwarancja Najniższej Ceny

 

Dokonując rezerwacji przez nasz portal globfly.pl lub w Biurze Podróży GLOB Sp. z o.o. w Gdyni masz pewność, że za wyjazd zapłacisz najniższą możliwą cenę na polskim rynku.  W żadnym innym biurze na terenie Polski cena za identyczną wycieczkę nie będzie niższa a jeśli tak by się stało gwarantujemy zwrot różnicy w cenie.

Regulamin:

 1. Organizatorem akcji marketingowej "Gwarancja Najniższej Ceny" jest Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni.

 2. Przedmiotem akcji są wszystkie wyjazdy turystyczne prezentowane na stronie internetowej www.globfly.pl, jak również zakupione osobiście w Biurze Podróży Glob w Gdyni, których dostępność, warunki, świadczenia oraz ostateczna cena musi zostać każdorazowo potwierdzona poprze e-mail lub faks przez pracownika Biura Podróży Glob.

 3. "Gwarancja Najniższej Ceny" oznacza, że oferty z identycznymi świadczeniami oraz warunkami podróży nie wystąpią w niższej cenie w żadnym innym biurze podróży, które działa na terenie Polski, pod warunkiem, że oferta:

  • jest organizowana przez tego samego Touroperatora
  • występuje pod tymi samymi warunkami przelotu ( termin wylotu, linie lotnicze, trasa i godziny wylotu )
  • składa się z identycznych świadczeń ( hotel, rodzaj pokoju, ten sam wariant wyżywienia, czas pobytu oraz rodzaj ubezpieczenia )
 4. Klient, który po kupnie wycieczki turystycznej na www.globfly.pl lub w Biurze Podróży Glob w Gdyni, znajdzie tego samego dnia, o tej samej godzinie identyczną, ale bardziej korzystną cenowo ofertę, otrzyma zwrot różnicy w cenie w stosunku do pierwotnie zapłaconej kwoty.

 5. Jeżeli cena imprezy turystycznej wyrażona jest w obcej walucie, w związku z możliwością wystąpienia różnic kursowych, stosuje  się dla celów porównawczych średni kurs EUR (?) lub USD ($) NBP, obowiązujący w dniu zakupu oferty.

 6. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, zostanie dokonany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 7. Za dowód zaistnienia różnicy w cenie uważa się zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę. Zaświadczenie musi potwierdzać, że usługa turystyczna cechująca się danymi świadczeniami i warunkami ( patrz pkt. 3) w danym dniu po określonej cenie, jest rzeczywiście tańsza, niż oferta opłacona przez klienta tego samego dnia na www.globfly.pl lub w siedzibie Biura Podróży Glob w Gdyni.

 8. Dowód wymieniony w pkt 7 powinien być przesłany do Biura Podróży GLOB, faksem na numer:  58 620 07 86 lub mailem: info@globfly.pl .

 9. Akcja "Gwarancja Najniższej Ceny" nie dotyczy ofert grupowych. Za grupę uważana jest rezerwacją z ilością uczestników powyżej 10 osób.

 10. Biuro Podróży Glob Sp. z o.o. w Gdyni  zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

 

 

 

 

google plus - Biuro Podróży Glob